Keurmerkpraktijk

Keurmerk-Praktijk 
Door de HCA-certificatie is Fitwell een PLUS-Praktijk voor u en de zorgverzekeraars. Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stap verder gaan. Daarnaast voldoet Fitwell aan alle normen welke vanaf 2016 geëist worden van een Keurmerk-praktijk. Door maximaal transparant te zijn over de zorg die geleverd wordt, met aanvullende programma’s en aantoonbare kwalitatief doelmatige zorg. Door middel van een onafhankelijk en extern uitgevoerde controle heeft Fitwell bewezen aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen en daarmee tot het topsegment te behoren. Dit betekent dat we Keurmerk-praktijk en Pluspraktijk zijn voor alle grote zorgverzekeraars zoals o.a. CZ, Delta Lloyd, Ohra en de Achmea-groep.

TopZorg fysiotherapiepraktijk van Menzis
Fitwell is een TopZorg fysiotherapiepraktijk van Menzis. De praktijk voldoet daarmee aan de hoogste eisen die Menzis stelt op het gebied van kwaliteit, transparantie en service. De eisen zijn ontwikkeld door Menzis samen met de fysiotherapeuten en patiëntenverenigingen. Als u kiest voor een TopZorg fysiotherapiepraktijk bent u verzekerd van zeer goede zorg. U kunt rekenen op heldere informatievoorziening en ruimere openingstijden. Het personeel is hoog gekwalificeerd met diverse specialismen.

HCA-certificaat
Fitwell heeft een HCA-certificaat. Dit keurmerk voor eerstelijns fysiotherapie en oefentherapie stelt hoge eisen aan kwaliteit van de zorg die geleverd wordt. Een HCA-gecertificeerd bedrijf heeft de zaken goed op orde als het gaat om veiligheid voor de patiënt, praktijkhygiëne, praktijkinrichting, zeer goede vakinhoudelijke kwaliteiten en zo verder. Een HCA-gecertificeerde praktijk betekent een kwaliteitspraktijk. In vele opzichten.

HKZ gecertificeerd
Fitwell is eveneens een HKZ-gecertificeerde praktijk. Dit onafhankelijk keurmerk staat voor het waarborgen van kwaliteit en veiligheid binnen de zorg. Een organisatie met dit keurmerk stelt de klant centraal, heeft intern de zaak op orde en is voortdurend bezig met het verbeteren van de zorg die geleverd wordt. Toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Er worden zeer hoge eisen gesteld om in aanmerking te komen voor een HKZ certificaat. Normenontwikkeling en toetsing vinden strikt gescheiden plaats. HKZ-certificatie is geen momentopname. Ieder jaar laat een instelling zich toetsen en doorlichten om in aanmerking te blijven. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Ook is het mogelijk voor de klant om feedback te geven door middel van een klachtenprocedure. Alles gericht op het verbeteren van de zorg, kwaliteit en service die Fitwell levert.