Osteopathie

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een behandelvorm waarbij met de handen klachten worden verholpen door de natuurlijke lichaamsfuncties te herstellen. De osteopaat onderzoekt wat de oorzaak is van de klachten. Vervolgens verhelpt de osteopaat deze klachten door de vastzittende weefsels die de klachten veroorzaken te ontspannen, versoepelen en los te maken.

Wat is specifiek kenmerkend voor osteopathie? Vanuit de osteopathische visie is een optimale (bewegings)functie essentieel voor gezonde en pijnvrije spieren, gewrichten, zenuwen en organen.

Daarbij vormt het lichaam een functionele eenheid, waarbij problemen in één deel van het lichaam het totale lichaam als geheel beïnvloeden. Diverse opbouwprocessen en regelmechanismen (autoregulatie) in het lichaam hebben als doel om de gezondheid te handhaven en waar nodig te herstellen (autocorrectie). De osteopaat probeert deze processen te stimuleren door het lichaam weer in beweging te brengen. Aldus wordt een optimale doorbloeding en zenuwfunctie gewaarborgd.

Voor een stabiel gezondheidsevenwicht is een goede doorbloeding nodig. Bouwstoffen en afvalstoffen dienen immers aan- en afgevoerd te worden. Lichaamsregio’s met een verminderde beweeglijkheid zijn minder dynamisch en daardoor niet optimaal doorbloed en dus minder gezond en vatbaarder voor disfunctie en klachten. De osteopaat zoekt naar deze regionen in het lichaam en herstelt de beweeglijkheid en de gezondheid ervan met gebruikmaking van zijn handen.

De behandeling

Intake

Je start met een kennismakingsgesprek met de behandelaar: Mikey Poppe. Hier krijgt u voldoende tijd om te vertellen over uw lichamelijke klachten, en zullen er vragen gesteld worden wanneer nodig. Zo krijgt de behandelaar een compleet beeld van uw klacht(en) en beweegreden.

De behandelaar gaat hierna verder naar zijn osteopatisch onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een bewegingsonderzoek van meerdere systemen in het lichaam (pariëtale-, cranio sacrale- en het viscerale systeem). Tijdens het onderzoek wordt u als patiënt uitgelegd wat er gebeurd en wat de bevindingen zijn van de behandelaar.

De behandeling

De behandeling bestaat uit mobiliserende technieken van gewrichten (manipulaties/mobilisaties), maar ook van organen (viscerale mobilisaties) en/of het hoofd (craniale technieken). De technieken zijn afhankelijk van de bevindingen in het onderzoek. Ook is de afweging van de technieken persoon gericht, doelgericht en afhankelijk of u zich goed voelt bij de uitvoering van de technieken.

Afronding van de behandeling

Om klachten te voorkomen krijgt u altijd persoon gerichte leefstijladviezen en eventuele oefeningen om het herstel verder te bevorderen. Vaak zijn de oefeningen voor vier weken en vindt er een vervolgafspraak meestal plaats over vier weken (afhankelijk van de lichamelijke klacht). De reden hiervan is dat uw lichaam voldoende tijd nodig heeft om te herstellen van een behandeling.

Zelfherstel

Na de behandeling ligt de taak bij uw lichaam en u! Het lichaam is goed in staat om te genezen wanneer externe factoren dit ook toelaten en/of aanpassen wanneer nodig. Met de hulp van de behandeling zal beweeglijkheid het herstel niet in de weg staan. Na een behandeling is er kans op een nareactie, echter is die voor iedereen verschillend. Het kan zijn dat u afname of een tijdelijke toename van klachten ervaart. Ook kan het gecombineerd gaan met andere klachten: hoofdpijn, koud/warm gevoel, vermoeidheid, prikkelbaarheid en/of emotionele reacties.

Advies! Zorg dat u na de behandeling uw lichaam wat rust geeft en niet te veel activiteiten op de planning heeft staan.

Fitwell - Osteopathie